Aanmeldingsformulier lidmaatschap A.O.C.N.

Door middel van dit formulier kunt u zich online als nieuw lid van A.O.C.N. opgeven.
Het lidmaatschap van A.O.C.N. voor het jaar 2005 bedraagt EUR 15,00. Wacht met betalen tot u een factuur van ons ontvangt. Na binnenkomst van de betaling krijgt u binnen 3 weken alle tot dan toe dat jaar verschenen magazines en de unieke reverspeld toegestuurd.

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail: